ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "C+E"

Řidičský průkaz skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy ( tj. kamion s přívěsem nebo návěsem ).

Podmínky pro přijetí do výcviku C+E:

* řidičský průkaz skupiny C
* věk 18 let pro skupinu C1+E a 21 let pro skupinu C+E
* zdravotní způsobilost
* platná žádost o přijetí k výuce a výcviku

Výcvik
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele ( běžně měsíc ). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu.

Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie
* 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
* 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
* 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
* 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
* 1 hodina: opakování a přezkoušení
* vše s možností konzultací

Praxe
* 8 hodin: výcvik v řízení vozidla s přívěsem
* 2 hodiny: výcvik praktické údržby
* 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena
* 7.800,-Kč

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
* zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích ( 1 test )
* zkouška z praktické jízdy
* zkouška z ovládání a údržby vozidla ( 3 otázky )

Partneři


Agentura Schröter   |   Elektro zenit