ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "C"

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

* řidičský průkaz skupiny B
* věk 18 let pro skupinu C1 a 21 let pro skupinu C
* zdravotní způsobilost
* platná žádost o přijetí k výuce a výcviku

Výcvik
Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu.
Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie
* 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
* 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
* 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
* 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
* 1 hodina: opakování a přezkoušení
* vše s možností konzultací

Praxe
* 18 hodin: výcvik v řízení vozidla ( 3 etapy )
* 4 hodiny: výcvik praktické údržby
* 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena
* 15.900,-Kč

Zkouška je rozdělena do 3 částí:
* zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích ( 1 test )
* zkouška z praktické jízdy
* zkouška z ovládání a údržby vozidla ( 3 otázky )

Partneři


Agentura Schröter   |   Elektro zenit