ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "B"

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorový vozidel jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg a také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

* věk 18 let (v den ukončení výcviku)
* zdravotní způsobilost
* platná žádost o přijetí k výuce a výcviku

Výcvik
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele ( běžně měsíc až dva ). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu.

Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie
* 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
* 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
* 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
* 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
* 1 hodina: opakování a přezkoušení
* vše s možností konzultací

Praxe
* 28 hodin: výcvik v řízení vozidla ( 3 etapy ) včetně nácviku kritických situací
* 2 hodiny: výcvik praktické údržby
* 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena
* 10.700,-Kč ( poskytujeme slevu pro studenty )

Zkouška je rozdělena do 2 částí:
* zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích ( 1 test )
* zkouška z praktické jízdy

Partneři


Agentura Schröter   |   Elektro zenit